UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXXII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XXXII  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 27. listopada  2013 r. o godz. 14oo  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Miasta.
4. Rozstrzygnięcie konkursu „ Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”.
5. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok.
6. Obciążenie nieruchomości komunalnych.
7. Określenie  wysokości stawek podatku rolnego.
8. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne oraz zwolnienie z obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
9. Zmiana uchwały  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej za  rok szkolny 2012/2013.
11. Przyjęcie Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakończenie obrad.

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.