UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 27 Września 2020, Imieniny: Wincentego, Damiana, Wawrzyńca

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXXIII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XXXIII. Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 18. grudnia  2013 r. o godz. 15oo  w sali muzycznej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Miłej i Kilińskiego.
5. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2014 rok.
6.Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.
7. Zmiana Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013r.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040.
9. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za 2013 rok oraz przedłożenie  planów na 2014 rok.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
11. Interpelacje, zapytania.
12. Zakończenie obrad.

 

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.