UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 roku, Miasto będzie wypłacało nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadza ustawa z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.984). Zgodnie z ww. ustawą dodatek energetyczny będzie przysługiwał  „odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej” tj. osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

  1.  900 kWh w roku kalendarzowym  –  dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 1 osobę,
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym   -  dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym  -  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem  miesiąca stycznia , w którym dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosić będzie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r poz.963, wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku wynosi dla gospodarstwa:

  1. prowadzonego przez 1 osobę                -  11,36 zł/ miesiąc
  2. składającego się z 2 do 4 osób              -  15,77 zł/miesiąc
  3.  składającego się z co najmniej 5 osób    -  18,93 zł/miesiąc

Dla wszystkich osób zainteresowanych powyższym świadczeniem, wzór wniosku będzie dostępny w Urzędzie Miasta, Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, pokój nr 6 oraz do pobrania w załączniku.

 Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.