UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXXV Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę XXXV.  Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  5.  marca 2014r o godz. 14oo  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Przyjęcie  porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zwalniania oraz zwrotu przyznanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz okresowych osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
6. Przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020.
7. Sprawozdanie roczne za 2013r  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
8. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
9. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2014r. 
10. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
11. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
12. Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
13. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014r.
14. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i  kwoty długu.
15. Zaciągnięcie kredytu.
16. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
17.Utworzenie Żłobka  Miejskiego z oddziałami  integracyjnymi,  dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
18. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej. 
19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osiągniętych w 2013 roku. 
20. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów.
21. Zmiana składu osobowego komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka
22. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w IV kwartale 2013r.
23. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
24. Interpelacje, zapytania.
25. Zakończenie obrad.

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.