UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 27 Września 2020, Imieniny: Wincentego, Damiana, Wawrzyńca

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXXVII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę  XXXVII  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  11 czerwca  2014 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej  z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVI  Sesji Rady Miasta.
4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2013.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulicy Mszczonowskiej.
7. Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulicy Solidarności.
8. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, zwolnienia z obowiązku jej zbycia w drodze przetargu oraz udzielenia  bonifikaty od ustalonej ceny.  
9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Kolejowej.
10. Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z oddziałami integracyjnymi „TUPTUŚ” w Rawie Mazowieckiej  oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
11. Uchylenie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących  żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
12. Ustalenie kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
13. Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej.
14. Zmiana uchwały w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Tomaszowskiej i Katowickiej. 
15. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  z pracy za 2013 rok.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

 

wstecz

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

Baner - Wybory prezydenckie 2020
WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.