UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXXIX Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 ) zwołuję  XXXIX  Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 3 września  2014 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  XXXVIII Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana uchwały nr  XXVIII/218/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i  Paska, Tomaszowskiej i  Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej.
5. Informacja o dokonanej analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
6. Przestąpienie do sporządzenia  aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka , obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, Targowej i Reymonta, Słowackiego, Karkowskiej, Osada Dolna, 1 Maja.
8. Przystąpienie do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i Zbiornika Tatar.
9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka , obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i Krakowskiej.
10. Nadanie nazwy rondu na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za pierwsze półrocze 2014 roku.
12.  Zmiana Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014r.
13.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.
14.  Informacja o organizacji roku szkolnego 2014/2015.
15. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
16. Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w II kwartale 2014.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.