UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XL Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 )z w o ł u j ę  XL  Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 15 października 2014 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  XXXIX Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Kolejowej.
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rzeki Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej.
6. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na  2014 r.
7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
8. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 i kwoty długu.
9. Zmiana uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
10. Powołanie składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok szkolny 2013/2014.
12. Informacja na temat rynku pracy w mieście.
13. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
14. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji i Rady Miasta.
15. Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w III kwartale 2014.
16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18. Zakończenie obrad.

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.