UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o V. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 ) zwołuję  V.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 4 marca  2015 r.  o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  IV Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Krakowskiej.
5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.
6. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok.
8. Obciążenie nieruchomości komunalnych.
9. Zmiana uchwały w sprawie  stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
10. Utworzenie odrębnego obwodu  głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
11. Określenie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Zniesienie statusu pomnika przyrody.
13. Ustanowienie pomników przyrody.
14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto  Rawa Mazowiecka osiągniętych w 2014 r. 15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby  związane z realizacją zadań  za 2014 rok.
16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18 . Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji:

2 marca  (poniedziałek)
- godz. 10:00  - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 12:30  - Komisja  Komunalna
- godz. 15:30  - Komisja Oświaty

3  marca  (wtorek)
- godz. 16:00  - Komisja  Budżetu
 


 

 

 

 

 

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.