UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o VI. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 ) zwołuję  VI.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 22 kwietnia 2015 r.  o godz. 14:00  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  V Sesji Rady Miasta.
4. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2015 – 2019.
5 . Zmiana uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Określenie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.
7.  Zmiana  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ” w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku .
8.  Określenie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie miasta Rawa Mazowiecka
9.  Przyjęcie Programu opieki nad  zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 roku.
10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
11.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok.
12. Określenie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności  przypadających jednostkom organizacyjnym  Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
13. Wybór  przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014.
15.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
16.  Stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w związku z licznymi  protestami rolniczymi m.in. w Gminie Miasto Raw Mazowiecka.
17. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 grudnia 2014 do 31 marca 2015.
18. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w I kwartale 2015 r.
19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
20. Interpelacje, zapytania.
21. Zakończenie obrad.

 


Posiedzenia komisji
20 kwietnia  (poniedziałek)
-  godz. 11:00 - Komisja  Komunalna
-  godz. 15:00 - Komisja Oświaty

21 kwietnia  (wtorek)
-  godz. 13:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
-  godz. 16:00 - Komisja  Budżetu
 

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.