UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o VII. Sesji VII. kadencji

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 ) z w o ł u j ę  VII.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  24  czerwca   2015 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  VI Sesji Rady Miasta.
4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2014.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej.
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej,  Słowackiego oraz Księże Domki.
9. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Tomaszowskiej.
10. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości miejskiej położonej przy             ulicy  Aleja Konstytucji 3 Maja.
11. Wyrażenie zgody oraz  ustalenie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.
12. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok.
13. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
15. Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie miasta  Rawa Mazowiecka.
16. Określenie zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017.   
17. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
18. Delegowanie  przedstawicieli Rady Miasta Rawa Mazowiecka do składu zespołu opiniującego ds. Budżetu Obywatelskiego  przy Burmistrzu Miasta  Rawa Mazowiecka.
19. Wydanie opinii dotyczącej odwołania przedstawiciela Rady Miasta Rawa Mazowiecka ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie Mazowieckiej.
20. Powołanie zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
21. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych w wyborach na kadencję 2016-2019.
22. Nadanie Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej.
23. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
24. Interpelacje, zapytania.
25. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji
22 czerwca   ( poniedziałek )
 - godz. 12:00  - Komisja  Komunalna
 
23 czerwca  (wtorek)
-  godz. 10:00  -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego
-  godz. 13:00  -  Komisja Oświaty
-  godz. 16:00  -  Komisja  Budżetu

 

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.