UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o VIII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379) z w o ł u j ę  VIII.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 26  sierpnia  2015 r.  o godz. 14:00  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  VII Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcie gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Rawa Mazowiecka
5. Udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków .
6. Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017.
7. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018 i kwoty długu.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok.
9. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
10. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I półrocze 2015 r.
11. Informacja o organizacji roku szkolnego 2015/2016.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 31 marca  2015 do 30 czerwca 2015.
13. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w II kwartale 2015 r.    
14. Informacja na temat wyniku audytu.                                             
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji
24  sierpnia  (poniedziałek)

- godz.  9:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 11:00 - Komisja  Komunalna
- godz. 14:00 - Komisja Oświaty

25  sierpnia  (wtorek)

- godz. 15:00 - Komisja  Budżetu

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.