UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XI. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 ) z w o ł u j ę  XI.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  26 listopada   2015 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad X  Sesji Rady Miasta.
4.  Sprzedaż  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ul. Mszczonowskiej.
5.  Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.  Określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości.
7.  Określenie stawek podatku od środków transportowych.
8.  Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
9.  Określenie wysokości stawek podatku rolnego.
10. W sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w podatku rolnym.
11.  Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 o działalności  pożytku  publicznego o wolontariacie na 2016 rok.
12. Określenie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz  publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
13.  Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej poprzez likwidację  niskiej emisji” w ramach Programu Priorytetowego KAWKA- część 2.
14.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok.
15.  Zmiana  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka.
16. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
17. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w III kwartale 2015 r.
18.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
19.  Interpelacje, zapytania.
20.  Zakończenie obrad.

 


Posiedzenia komisji
23  listopada   ( poniedziałek )
-  godz. 1000  -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego
 - godz. 1230  - Komisja  Komunalna

24  listopada   ( wtorek )
-  godz. 1400   - Komisja Oświaty
-  godz. 1600  - Komisja  Budżetu

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.