UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XIII. Sesji VII. kadencji

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 ) z w o ł u j ę  XIII.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  28  stycznia  2016 r.  o godz. 12oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad  XII  Sesji Rady Miasta.
4.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Żytniej i Skierniewickiej, Kolejowej, Mszczonowskiej i Kazimierza Wielkiego, Cmentarnej i Słowackiego, Mickiewicza i Krakowskiej, Południowej i Reymonta, Tomaszowskiej i Słowackiego, Przemysłowej i Zwolińskiego, Targowej, Targowej i Reymonta, Słowackiego, Krakowskiej,  Osada Dolna, 1 Maja.
5.  Zmiana uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej,  Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki.
6.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
7. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Określenie kryteriów naboru do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
10. Określenie kryteriów naboru do I klas szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
11. Prezentacja założeń zagospodarowania centrum miasta (koncepcja pokonkursowa) oraz wyników badań komunikacyjnych w kontekście planowanej rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres  od  1 października 2015 do 31 grudnia  2015.
13.  Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w IV kwartale 2015 r.
14.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
15.  Interpelacje, zapytania.
16.  Zakończenie

 

Posiedzenia komisji
25 stycznia  ( poniedziałek )
-  godz.1000   - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
-  godz. 1200   - Komisja  Komunalna

26 stycznia (wtorek)
-  godz.1400   - Komisja Oświaty
-  godz. 1600  - Komisja  Budżetu

 

 

  • autor: Alicja Lasota

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.