UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XIV. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz.U.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379 )
z w o ł u j ę  XIV.  Sesję VII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  
25.  lutego  2016 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury
 w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad  XIII  Sesji Rady Miasta.
4.  Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2016 r.
5.  Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
7.  Przyjęcie wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata  2016-2020.  
8.  Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2018.  
9.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań celem przedłożenia Radzie Miasta  Rawa Mazowiecka.  
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osiągniętych w 2015 roku.
11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
12. Interpelacje, zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji

22   luty   ( poniedziałek )
 - godz.   9:00  - Komisja  Komunalna
 - godz. 13:00  -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego

23 luty  ( wtorek)
-  godz. 10:00   - Komisja Oświaty
-  godz. 16:00  - Komisja  Budżetu

 

  • autor: Alicja Lasota

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.