UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XVII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) z w o ł u j ę  XVII.  Sesję VII.  Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 25. maja  2016 r.  o godz. 14oo  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.  Przyjęcie  porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XVI  Sesji Rady Miasta.
4.  Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony  przy ulicy Mszczonowskiej.
5.  Zmiana uchwały nr XVI/113/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r.
6.  Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok.
7.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia  Policji.
8.  Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej.
9.  Nadanie imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej.
10.  Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
11.  Zwolnienie  od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
12.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych.
14.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za I kwartał 2016 r.
15.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16.  Interpelacje, zapytania.
17.  Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji
23  maja ( poniedziałek )
 - godz.   11:00  - Komisja  Komunalna
 - godz. 13:00    -  Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
 - godz. 15:30     - Komisja Oświaty
 
24  maja  ( wtorek)
 -  godz. 16:00  - Komisja  Budżetu

 

 

  • autor: Alicja Lasota

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.