UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XVIII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) z w o ł u j ę  XVIII.  Sesję VII.  Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 22. czerwca  2016 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym  porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XVII  Sesji Rady Miasta.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
7. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.
8. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej minie komunalne.
9.  Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok.
10. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019.
11. Zmiana uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi wsparcia  Państwowej Straży Pożarnej.
12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za  2015 r.
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
14.  Interpelacje, zapytania.
15.  Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji
20 czerwca ( poniedziałek )
 - godz.   1300    -  Komisja Prawa
                           i Porządku Publicznego   
- godz.   1500    - Komisja  Komunalna   
 
21 czerwca  ( wtorek)
 - godz. 1400     - Komisja Oświaty
 -  godz. 1600    - Komisja  Budżetu

 

  • autor: Alicja Lasota

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.