UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XIX. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) z w o ł u j ę  XIX.  Sesję VII.  Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień   31 sierpnia  2016 r.  o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym  porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XVIII Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.
5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ul. Mszczonowskiej i Katowickiej.
7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
8. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji.
9. Nabycie lokali mieszkalnych położonych w budynku przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Rawie Mazowieckiej.
10. Określenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
11. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę.
12. Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok.
13. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019.
14. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
15. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
16. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta.
17. Informacja z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku.
18. Informacja o organizacji roku szkolnego 2016/2017.
19. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka w II kwartale 2016 r.
20. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w II kwartale 2016 r.
21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
22. Interpelacje, zapytania.
23. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji

29  sierpnia  (poniedziałek)
- godz. 11:00 - Komisja  Komunalna   
- godz. 13:00 - Komisja Oświaty

30  sierpnia  (wtorek)
- godz. 13:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
- godz. 16:00 - Komisja  Budżetu
 
31 sierpnia (środa)
- godz. 10:00 - Komisja Komunalna   
- godz. 10:00 - Komisja Oświaty
- godz. 10:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
- godz. 10:00 - Komisja  Budżetu

Wspólne posiedzenie Komisji na Sali konferencyjnej w Miejskim Domu Kultury

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.