UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XX. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) z w o ł u j ę  XX.  Sesję VII.  Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  28  września  2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym  porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XIX Sesji Rady Miasta.
4. Zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka.
5. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego  powierzenia przez Miasto Rawa Mazowiecka zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r.
7. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rawskiego.
8. Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
10. Interpelacje, zapytania.
11. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji

26 września (poniedziałek)
- godz. 13:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja  Komunalna   

27 września (wtorek)
- godz. 13:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego   
- godz. 16:00 - Komisja  Budżetu

 

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.