UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXI. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję  XXI. Sesję VII. Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 27 października 2016 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej
z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.
5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
6. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.
7. Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Białej.
8. Sprzedaż nieruchomości za cenę niższą od wartości rynkowej.
9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r.
10. Wniosek w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok.
11. Wniosek w sprawie podatku od środków transportowych na 2017 rok.
12. Wniosek w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok szkolny 2015/2016.
14. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
15. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w III kwartale 2016 r.
16. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka w III kwartale 2016 r.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

 

Posiedzenia komisji


24 października (poniedziałek)
- godz. 13:00 - Komisja Oświaty
- godz. 15:30 - Komisja Komunalna


25 października ( wtorek)
- godz. 13:00 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.