UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXIII. Sesji VII. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) z w o ł u j ę XXIII. Sesję VII. Kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 29 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka.
5. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta
Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021.
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r.
7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2016-2019.
8. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2016 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
9. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
10. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017.
11. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
12. Określenie formy i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin.
13. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy
za rok 2016 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2017.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
15. Interpelacje, zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Posiedzenia komisji
27 grudnia ( wtorek )
- godz. 12:30 - Komisja Prawa i Porządku Publicznego
- godz. 15:30 - Komisja Komunalna
28 grudnia ( środa)
- godz. 14:00 - Komisja Oświaty
- godz. 16:00 - Komisja Budżetu

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.