UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o III Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)   z w o ł u j ę  III  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 22 grudnia  2010 r. o godz. 13.00  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednie Sesji
4. Przyjęcie planu gospodarki odpadami dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. 
5.  Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka. na rok 2011.
6. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2011 rok.
7. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej. 
8. Wyrażenie zgody na złożenie  oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
9. Zmiana  budżetu Miasta na 2010 rok.
10. Zmiana uchwały w sprawie powołania składów osobowych  komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
11. Ustalenie przedmiotu działania Komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Interpelacje, zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grażyna Dębska
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.