UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o V Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  zwołuję V  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  23 lutego  2011 r. o godz. 14.00  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Przyjęcie Strategii Promocji Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010-2013  z perspektywą na lata 2014-2017.
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Białej, Zamkowej i Krzywe Koło, Polnej. 
7. Nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych, położonych w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic Katowickiej i Dolnej.
8. Uchylenie uchwały nr XII/98/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 października 2007 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej mienie  komunalne.
9. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
10. Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Rawa Mazowiecka pod nazwą Rawskie Wodociągi i Kanalizacja – spółka z o.o.
11. Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grażyna Dębska

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.