UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o VI Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  zwołuję VI  Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  30  marca 2011 r. o godz. 14.00  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2016.
5. Przyjęcie  do realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
6. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2011 rok.
9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Zmiana Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej.
11.Wyposażenie  w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
12. Powierzenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka  uprawnienia do określenia wysokości opłat.
13. Delegowanie przedstawicieli do  Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
14. Zmiana uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka.
15. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka.
16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grażyna Dębska

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.