UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o VIII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę VIII  Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  29 czerwca  2011 r. o godz. 15oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2010.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na  terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
7. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
8. Ustalenie wykazu kąpielisk  na rok 2011 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
9. Ustalenie opłat za świadczenia udzielane  przez przedszkola prowadzone przez Miasto Rawa  Mazowiecka.
10. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.  
11. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.
12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040.
13. Zaciągnięcie kredytu.
14.  Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
15. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rawie Mazowieckiej.
16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18. Zakończenie obrad.

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.