UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Piątek, 13 Grudnia 2019, Imieniny: Łucji, Otylii, Lucji

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o IX Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  IX  Sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31 sierpnia 2011 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja o organizacji roku szkolnego 2011/2012.
5. Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za pierwsze półrocze 2011 roku.
7. Zmiana budżetu Miasta na rok 2011.
8. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej.
10. Sprzedaż nieruchomości miejskich położonych przy ul. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej.
11. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października.
12. Powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.
13. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta w II kwartale 2011 r.
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
15. Interpelacje, zapytania.
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta
Grażyna Dębska

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.