UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  zwołuję  XII  Sesję
VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  9 listopada  2011 r.
o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej
z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z  X i XI  Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 o działalności pożytku  publicznego o wolontariacie na 2012 rok.
5. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dla doradców
zawodowych.
6. Podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
8. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Określenie wysokości stawek podatku rolnego.
11. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.
12. Przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
13. Informacja w sprawie bezpieczeństwa w mieście.
14. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w III  kwartale 2009 r.
15. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta.
16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.