UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XIV Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XIV.  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  28 grudnia  2011 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z  XII i XIII  Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jeżowskiej,
Kazimierza Wielkiego  i Stefana Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej,
Przemysłowej i Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita, Al. Konstytucji 3 Maja i          
Polnej, Przemysłowej, Al. Konstytucji 3 Maja i Południowej, Zwolińskiego i
Solidarności, Tomaszowskiej i Słodowej, Osada Dolna, Katowickiej i Dolnej,
Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i Sienkiewicza, Katowickiej
(przy granicy wsi Chrusty), Księże Domki (przy zbiorniku Dolna), Księże Domki
(przy granicy z wsią Boguszyce).  
5.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Orzeszkowej.
6.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
 Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Białej.
7.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Osada Dolna.
8.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszary położone w rejonie  ulic Jerozolimskiej i Białej, Zamkowej
i Krzywe Koło, Polnej.
9.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar.
10.  Zmiana budżetu Miasta na 2011 rok.
11.  Przyjęcie  budżetu Miasta na 2012 rok.
12.  Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
13.  Przyznanie  dotacji  dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.
14.  Zmiana uchwały Nr VI/44/11 Rady Miasta w sprawie wyposażenia w majątek     
samorządowego zakładu budżetowego.
15.  Określenie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania  i cofania stypendiów
sportowych zawodnikom osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich wysokości. 
16.     Przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2012 rok.
17.  Wybór przedstawiciela do udziału w projekcie „Poznajmy się – działajmy razem”.
18.  Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta.
19.  Kultura i Sport w Rawie  Mazowieckiej
20.  Opieka Zdrowotna w Rawie Mazowieckiej.
21.  Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy ogród.
22.  Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za 2011 rok oraz
przedłożenie  planów na 2012. rok.
23.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
24.  Interpelacje, zapytania.
25.  Zakończenie obrad.
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.