UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XV Sesji VI. kadencji

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XV  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  15 lutego  2012 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV  Sesji Rady Miasta.
4. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ulicy Targowej.
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Białej, Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego, Łowickiej, Kościuszki i Słowackiego, Krakowskiej
i Gąsiorowskiego, Solidarności, Słowackiego, Krakowskiej i Południowej, Fawornej i Słowackiego, Orzeszkowej i Sienkiewicza, Katowickiej i Tatar, Księże Domki.
7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie  ulicy Białej i  Mszczonowskiej.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
9. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2040.
10. Zaciągnięcie kredytu.
11. Zaciągniecie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi.
12. Przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rawa Mazowiecka.
13. Określenie wymagań, jakie powinien  spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Rawa Mazowiecka działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
14. Wyznaczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do realizacji zadań Miasta Rawa Mazowiecka z zakresu pracy z rodziną.
15. Przyjęcie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
16. Skarga na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.
17. Skarga na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
18. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
19. Informacja o zawartych umowach cywilno- prawnych.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
21. Interpelacje, zapytania.
22. Zakończenie obrad.

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.