UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XVII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XVII  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  25 kwietnia  2012 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XVI  Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie za 2011 rok.
5. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
6.  Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
7.  Przyjęcie wykazu kąpielisk  na rok 2012 na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
8.  Zaciągnięcie kredytu.
9.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
10. Wyrażenie zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej, mienie komunalne oraz zwolnienia z obowiązku jej zbycia w drodze przetargu.
11. Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakończenie obrad.
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.