UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XVIII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XVIII Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  27 czerwca  2012 r. o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XVII  Sesji Rady Miasta.
4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2011.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2014.
7. Ustalenie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka. 
8. Ustalenie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele związane z budową,
przebudową, remontem , utrzymaniem i ochroną dróg.
9. Sprzedaż nieruchomości  gruntowych, stanowiących mienie komunalne, położonych przy
ulicy  Słowackiego.
10. Zaciągnięcie kredytu.
11. Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia  pożyczki.
12. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040.
15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
16. Interpelacje, zapytania.
17. Zakończenie obrad.
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.