UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXIII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XXIII.  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  19. grudnia 2012 r.o godz. 15oo  w sali muzycznej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXII Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy  Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego, Białej, Łowickiej,Kościuszki i Słowackiego, Krakowskiej i Gąsiorowskiego, Solidarności, Słowackiego,Krakowskiej i Południowej, Fawornej i Słowackiego, Orzeszkowej i Sienkiewicza,Katowickiej i Tatar, Księże Domki.
5. Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy  Mazowieckiej,obszar  położony w rejonie ulicy Białej i Mszczonowskiej.
6. Zmiana miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy  Mazowieckiej,obszar  położony w rejonie ulicy Targowej.
7. Przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok.
9. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2040.
10. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych  przez właścicieli nieruchomości za usługi w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
11. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za 2012 rok oraz przedłożenie  planów na 2013 rok.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
13. Interpelacje, zapytania.
14. Zakończenie obrad.
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.