UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXIV Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XXIV.  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  23. stycznia 2013 r. o godz. 14oo  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIII Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 r.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2013-2040
6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego
7. Sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w rejonie ul. Willowej
8. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji
9. Określenie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
10. Przyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2032”
11 .Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
12. Podział Miasta Rawa Mazowiecka na stałe obwody głosowania , ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
13. Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w IV kwartale 2012 roku
14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
15.. Interpelacje, zapytania.
16.. Zakończenie obrad.
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.