UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 14 Grudnia 2019, Imieniny: Jana, Alfreda, Izydora

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXV Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  z w o ł u j ę  XXV.  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  26. lutego 2013 r. (wtorek) o godz. 14oo  w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXIII i XXIV Sesji Rady Miasta.
4. Określenie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok.
6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji.
8. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ul. Katowickiej.
9. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2013 r.
11. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.
12. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Nadanie nazwy rondu przy ul. Białej.
14. Nadanie nazwy rondu przy ul. Tomaszowskiej i Katowickiej.
15. Nadanie nazwy rondu przy ul. Konstytucji 3 Maja i Krakowskiej.
16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18. Zakończenie obrad.
 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.