UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Wtorek, 10 Grudnia 2019, Imieniny: Danieli, Julii, Bogdana

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Zawiadomienie o XXVIII Sesji VI. kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę  XXVIII  Sesję VI.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  19 czerwca  2013 r.  o godz. 14oo  w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej  z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXVII  Sesji Rady Miasta.
4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2012.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6. Informacja o dokonanej analizie  zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka
7. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
8. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności ( rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej(rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej.
9. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Miłej i Kilińskiego.
10. Nabycie nieruchomości w drodze komunalizacji.
11. Podjecie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
12. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
13. Ustanowienie dopłaty dla rodzin wielodzietnych  3+ na terenie Miasta Rawa Mazowiecka do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2013 rok.
15. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2011-2040.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  z pracy za 2012 rok.
17. Informacja o zawartych  umowach cywilno-prawnych w I  kwartale 2013 roku.
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
19. Interpelacje, zapytania.
20. Zakończenie obrad.

 

wstecz

Baner

Rawianie w sieci - bezpłatne szkolenia komputerowe

Banery

Logo Unii Europejskiej
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.