Budowa dróg wraz z odwodnieniem osiedla mieszkaniowego „Tatar”

Budowa dróg wraz z odwodnieniem osiedla mieszkaniowego „Tatar”

W latach 2009-2010 jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Rawie Mazowieckiej - osiedle domków jednorodzinnych zlokalizowane nad zalewem „Tatar” zostało kompleksowo wyposażone w infrastrukturę towarzyszącą.  Została wykonana sieć kanalizacji deszczowej oraz nawierzchnie asfaltowe w ulicach: Żeromskiego, Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, Kochanowskiego, Dolnej. Koszt wykonanych robót wyniósł 5.237.962,72 zł. 50% tej kwoty stanowiły środki pozyskane w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
 
W kolejnych latach przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni asfaltowej w pozostałych ulicach osiedla.
 
 
 
 

Zdjęcia z realizacji inwestycji

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery

Kalendarium

Banery