Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 9369), cały Powiat Rawski został objęty obszarem ochronnym w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery