Aktualności

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W dniu 4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Treść wytycznych znajduje się w załączonym pliku.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery