Zdrowie

Dbajmy o zdrowie!

To hasło przewodnie Miasta Rawa Mazowiecka, które angażuje się w walkę z chorobami, słabościami i zagrożeniami dla zdrowia mieszkańców. 

Dopasowując się do szybko zmieniającego się świata oraz zmian demograficznych, kulturowych i społecznych, dążymy do tego, aby umacniać i poprawiać stan zdrowia mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Podejmujemy w tym celu następujące działania:

  1. promujemy badania profilaktyczne dla kobiet i mężczyzn,
  2. stwarzamy warunki do podejmowania aktywności fizycznej dla wszystkich grup wiekowych,
  3. realizujemy programy szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej  z grupy ryzyka, tj. osób  powyżej 60 roku życia,
  4. zachęcamy mieszkańców do dbania o swoje zdrowie.

Pomoc dla młodych osób w okresie pandemii

W kwietniu 2020 r. samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Infolinia służy udzielaniu wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger - pogadajmytutaj) obsługiwane są przez specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Banery

Kalendarium

Banery