Kolonoskopia

  • -

Gra o zdrowie! - Bezpłatna kolonoskopia dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

 

Burmistrz Miasta zaprasza mieszkańców Rawy Mazowieckiej  na badania przesiewowe w celu wykrywania raka jelita grubego.

 

Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Do badań kwalifikują się :

•  wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego,
•  osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci z rakiem jelita grubego), posiadające skierowanie z Poradni Genetycznej,
•  osoby w wieku 25-65 lat, posiadające skierowanie z Poradni Genetycznej.

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie(kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat

Badania dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej zostały zarezerwowane w Gabinetach „SALVE” Łódź ul. Szparagowa 10 tel.(42) 254 64 50, (42) 254 64 51 –  zaś zapisy prowadzi  i  konkretne terminy ustala Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka pokój nr 7, tel.46 814 37 69.

Skierowaniem na badanie jest ankieta dostępna w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, wypełniona przez osoby gotowe poddać się kolonoskopii oraz podpisana przez lekarza kierującego oraz zaświadczenie, że badanie może być przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych.

 Ankieta i zaświadczenie winny trafić do Ośrodka realizującego program.

Przygotowanie do badania odbywa się przy zastosowaniu  preparatu  fleet phospho-soda, który bezpłatnie otrzymacie Państwo w Urzędzie Miasta – Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pokój nr 7.

Rak jelita grubego w początkowych stadiach nie daje żadnych objawów ! nie ma żadnych dolegliwości, niczego niepokojącego się nie zauważa.

Kiedy pojawiają się objawy może być za późno.

Jeśli przekroczyłeś 50 rok życia, a zwłaszcza jeśli ktoś z krewnych chorował na raka jelita grubego rozpocząłeś wyścig z rakiem. Poddaj się kolonoskopii - badaniu, które może uratować Twoje życie !

  • -

kolonoskopia                  mammografia                 cytologia

Banery

Kalendarium

Banery