Słowackiego

TERENY ZABUDOWY

MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ SŁOWACKIEGO

Nieruchomości oznaczone nr ewid. 1393/4 o pow. 0,0740 ha, nr ewid. 1393/5 o pow. 0,0777 ha oraz nr ewid. 1393/6 o pow. 0,0777 ha, położone w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Słowackiego.

Działki usytuowane są przy projektowej ulicy dojazdowej, biegnącej wzdłuż rzeki Rawki z dostępnością do ulicy Słowackiego. Działki położone są blisko centrum miasta w sąsiedztwie parku miejskiego. Teren działek jest płaski o optymalnych cechach do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagospodarowania z funkcją mieszkalną.

Dostępność infrastruktury technicznej w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Słowackiego i ul. Fawornej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2600,2018?tresc=18179

 

Archiwalne ogłoszenie o przetargu:

http://www.bip.rawamazowiecka.pl/2468,przetargi-2017?tresc=15893

 

  • -

Banery

Kalendarium

Banery