Miodowa - Kompleks 3

TERENY PRZEMYSŁOWE MIODOWA - Kompleks 3

Kompleks Miodowa to nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr nr ewid. 329/2, 330/28 i 334/6 o łącznej pow. 2,1049 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

  • Miodowa kompleks 3 zdjęcie od strony drogi krajowej nr 72
  • Miodowa kompleks 3 zdjęcie od strony ulicy Laskowej

Fot. Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej 

  • zdjęcie terenu przemysłowego "Miodowa - kompleks 3" od strony drogi krajowej nr 72
  • zdjęcie terenu przemysłowego "Miodowa - kompleks 3" od strony drogi krajowej nr 72

Fot. Wniebowzięte.
Zdjęcia udostępnione zostały na zasadach wolnej licencji Creative Commons – uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/. Licencja została udzielona nieodpłatnie. 

Banery

Kalendarium

Banery