Budowa chodników, zatok postojowych oraz ścieżki rowerowej z remontem nawierzchni ul. Katowickiej

Budowa chodników, zatok postojowych oraz ścieżki rowerowej z remontem nawierzchni ul. Katowickiej

Budowa chodników, zatok postojowych oraz ścieżki rowerowej z remontem nawierzchni ul. Katowickiej i jej odwodnieniem w Rawie Mazowieckiej realizowana w ramach programu pn: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Dzięki tej realizacji powstała infrastruktura drogowa, która w wydatny sposób zwiększyła bezpieczeństwo  w ruchu drogowym i poprawiła płynność ruchu nie tylko  w obrębie inwestycji, ale i na drogach bezpośrednio przylegających do niej.  
Przebudowana ulica Katowicka dzięki budowie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej, szeregu przejść dla pieszych, wykonaniu nowej nawierzchni i wymalowaniu oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linie segregacyjne) stała się znacznie bezpieczniejsza zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego.
 

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • -

Banery

Kalendarium

Banery