Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

W dniach od 19.10.2015 r. do 30.10.2015r. drogą elektroniczną odbyły się konsultacje, w celu uzyskania stosownej opinii, projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności   pożytku   publicznego  i  o  wolontariacie   (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.) na 2016 r.

Organizacje nie zgłosiły żadnych opinii i wniosków.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

  • autor: Marzena Janeczek, data: 2015-11-06

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery