Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie na 2017 r. Konsultacje odbywały się w terminie od dnia 28 października do 9 listopada 2016 r. Organizacje nie zgłosiły uwag do treści programu.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2016-11-10

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery