Podstrony strony Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2018 rok, jest udostępniony na stronie: www.rawamazowiecka.pl w zakładce urząd miasta – organizacje pozarządowe i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 i poz.1948, z 2017 r. poz. 60, poz.573 i poz.1909) do zapoznania się    z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka drogą elektroniczną, na adres email: oswiata@rawamazowiecka.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji 9 listopada 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji 15 listopada 2017 r.

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery