Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Aquathlonie.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

  • autor: Zbigniew Urbański, data: 2018-06-27

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery