Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza wyniki konkursów ofert, które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, na wsparcie zadań publicznych z zakresu:

  • kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym,
  • promocji i organizacji wolontariatu, polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery