Wyniki konkursów ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 11 stycznia 2017 r.

 

  • z zakresu pomocy społecznej(w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka),polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

            Stowarzyszenia Przymierze Rodzin

            ul. Nowogrodzka 51

00-695 Warszawa                

Świetlica im. bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Miła 2

96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 106 000 zł.

 

  • Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

W toku postępowania konkursowego została wyłoniona oferta:

Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w Rawie Mazowieckiej

ul. K. Wielkiego 9/4

96-200 Rawa Mazowiecka

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego wynosi 20 000 zł.

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2017-01-18

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery