Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert

 

I. Wyniki konkursów ofert, które odbyły się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 24 kwietnia 2017 r.:

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (w tym zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym,

  1. Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej,
  2. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną,
  3. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży (w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) do podejmowania działań na rzecz innych,
  4. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

 

II. Drugi otwarty konkurs ofert, który odbył się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 24 kwietnia 2017 r.:

zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2017-04-28

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery