Wyniki konkursów ofert

Wyniki konkursów ofert


WYNIKI KONKURSU OFERT

który odbył się w dniu 4 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka,
na wsparcie zadań publicznych w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży


1.    Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Katowicka 20,  Rawa Mazowiecka 96-200.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania – 12 000 zł.


Z-ca Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka
Janusz Marek Pastusiak

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery